Swedbank Arena becomes Friends Arena

Swedbank Arena becomes Friends Arena thumbnail

English Swedish

Swedbank's new National Stadium Arena will today be renamed Friends Arena. Swedbank, sponsor of the arena since 2007, has decided to donate the naming rights to the organisation Friends, whose mission is to prevent bullying.

 Press Release March 28, 2012

"We are delighted that Swedbank will take this initiative. For the first time in Europe, a stadium name which symbolizes a social commitment" says Thomas Per Lund CEO of Sweden Arena Management.

Swedbank has long been involved in the Friends work against bullying in schools, in sports and other youth activities. The vision of Friends is to create a society where all children and young people to grow up in safety and equality.

"This is a fantastic opportunity for us to reach even wider with our work and our vision of a society in which children and young people grow up in safety and equality. We get new channels to reach even more people and we hope to multiply our efforts to combat bullying through the new partnership" says Friends founder and president, Sara Damber.

Sweden Arena Management, which manages the arena, and its other partners will develop opportunities for Friends to positively take advantage of the naming rights and promote the important work of Friends among children and adolescents.

"We are a meeting place with a sense of togetherness where collectively with Friends work everything that happens at the arena becomes fantastic value for all; both organizers, partners and visitors" says Thomas Per Lund.
 

For further information, please contact:
Malin Sparf Rydberg, Corporate Communications Arena Friends
Mobile: 070-477 5:00 p.m.
E-mail: malin.sparfrydberg @ swedenarena.se
 

About Friends Arena

Friends Arena will be completed in autumn 2012 and will be an arena of the highest international standards. With space for 50 000 spectators during
sporting events and 65 000 guests at the concerts is made possible events that have not previously been possible in Sweden. Experience also amplified
of the quality of the venue is top class. That includes everything from food to technical solutions. Friends Arena is Sweden's new national stadium for the
Swedish football team and the home stadium for AIK Soccer. Although SM-finals of the hockey will be played at the venue from 2013 onwards.
Swedbank Arena is owned by the Swedish Football Association, Solna City, Jernhusen, Peab and Fabege.
 

About Friends

Friends is a non-profit organization whose mission is to stop bullying. The organization trains and supports schools and sports clubs across the country. Friends' vision is a society where children grow up in safety and equality.
www.friends.se
 

Pressmeddelande 28 mars 2012

Swedbank Arena byter namn till Friends Arena

Sveriges nya nationalarena, Swedbank Arena, kommer från och med idag att byta namn till Friends Arena. Bakgrunden är att Swedbank, som sedan 2007 är namnsponsor till arenan, ger bort namnrätten till organisationen Friends.

– Vi är glada att Swedbank tar det här initiativet. För första gången i Europa får en arena ett namn som symboliserar ett socialt engagemang, säger Thomas Perslund VD på Sweden Arena Management.

Swedbank är sedan många år engagerad i Friends arbete mot mobbning i skolor, inom idrott och annan ungdomsverksamhet. Visionen som Friends har, är att skapa ett samhälle där alla barn och ungdomar ska få växa upp i trygghet och jämlikhet.

– Det här är en fantastisk möjlighet för oss att nå ut ännu bredare med vårt arbete och vår vision; ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet. Vi får helt nya kanaler att nå ännu fler människor och vi hoppas kunna mångdubbla våra insatser mot mobbning genom det nya samarbetet,
säger Friends grundare och ordförande, Sara Damber.

Sweden Arena Management, som förvaltar arenan, ska nu tillsammans med Friends och sina övriga samarbetspartners utveckla möjligheterna för Friends att på ett bra sätt dra nytta av namnrättigheten och sätta ljus på Friends viktiga arbete bland barn och unga.

– Vi är en mötesplats där alla ska känna gemenskap och att koppla Friends arbete till allt som sker på arenan blir ett fantastiskt mervärde för alla; både arrangörer, partners och besökare, avslutar Thomas Perslund.

För ytterligare frågor, kontakta gärna:
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef Friends Arena
Mobil: 070-477 17 00
E-post: malin.sparfrydberg@swedenarena.se

Om Friends Arena

Friends Arena står klar hösten 2012 och kommer då vara en arena av högsta internationella standard. Med plats för 50 000 åskådare under sportevenemang och 65 000 gäster vid konserter möjliggörs evenemang som tidigare inte varit möjliga i Sverige. Upplevelsen förstärks dessutom
av att kvaliteten på arenan är av högsta klass. Det gäller allt från mat till tekniska lösningar. Friends Arena är Sveriges nya nationalarena för det
svenska fotbollslandslaget och hemmaarena för AIK Fotboll. Även SM-finalerna i bandy kommer att spelas på arenan från och med 2013.
Swedbank Arena ägs av Svenska Fotbollförbundet, Solna Stad, Jernhusen, Peab och Fabege.

Om Friends

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet.
www.friends.se

Read More News

Key Services

About ISG

Site Settings thumbnail

ISG is the market leader in forecasting and maximising revenue from seating in stadia and arenas, and enhancing the spectator experience. ISG's uniquely experienced senior executive team has been responsible for generating more than $2 billion in revenues at more than 15 projects.

Projects

News